Zasady segregacji

Od 1 stycznia 2020 obowiązują w Polsce nowe zasady segregacji odpadów. Przyczyniło się to do wdrażania proekologicznych rozwiązań na większą skalę. Udoskonalony system przyczynia się do zmniejszenia produkcji tworzyw sztucznych, emisji toksycznych gazów, a także wielkości składowisk odpadów. Odbywa się to poprzez oddzielenie materiałów nadających się do recyklingu od przedmiotów nienadających się do recyklingu.

Odpady należy teraz segregować na pięć kategorii: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane i bioodpady. Przestrzeganie tego podziału zdecydowanie pomaga nam chronić środowisko!

Przeterminowane i niewykorzystane leki można wyrzucać do specjalnych pojemników w większości aptek. Baterie, żarówki, sprzęt RTV i AGD można oddać do lokalnych sklepów z elektroniką, lub Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nowe zasady dotyczą zarówno koszy na śmieci wewnątrz budynków uczelni (w tym akademików), jak i kontenerów na śmieci na zewnątrz. Wszyscy proszeni są o przestrzeganie nowych zasad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *