Wózek transportowy to środek transportu wewnętrznego o ograniczonym (małym) zasięgu i ruchu przerywanym. wózek taki służy do transportu ładunków. Duża różnorodność wózków transportowych sprawia, że są ich systematyzacja przebiega według różnych kryteriów. Kryteria te wynikają z ich cech konstrukcyjnych lub użytkowych. W zależności od warunków przemieszczania rozróżnia się wózki jezdniowe oraz szynowe.


Wybierz pojemność

Wyświetlanie wszystkich wyników: 40