Pojemniki na skratki wykonane są w sposób umożliwiający przechowywanie tego niezwykle niebezpiecznego dla środowiska materiału. Nazwa tego nietypowego odpadu pochodzi od krat, na których są zatrzymywane. Skład skratek uzależniony jest od źródła pochodzenia ścieków. Są to większe i mniejsze elementy oraz relatywnie duże cząstki, które mogą być typowym składnikiem ścieków danego rodzaju, jednak mogą one pochodzić również z nieszczelności i innych awarii samego systemu odprowadzania ścieków, oraz z niewłaściwego użytkowania takiego systemu (np. poprzez nielegalne podłączenie się do niego nadawcy ścieków o innych parametrach niż przewidziane dla danego systemu).


Wybierz pojemność

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2