Urban design to proces projektowania i modelowania ulic, miast i wsi.

W przeciwieństwie do architektury, która koncentruje się na projektowaniu pojedynczych budynków, projektowanie urbanistyczne dotyczy szerszego zakresu oczekiwań, aby obszary miejskie były funkcjonalne i zrównoważone.

Uliczne kosze na śmieci, znaki kierunkowe i informacyjne, ławki, fontanny, rozwiązania oświetleniowe, wszystko to jest elementem wyposażenia miejskiego, służącym rozwijaniu funkcjonalności danej społeczności.

Z biegiem czasu kosze na śmieci z niezbędnego elementu gospodarki odpadami stały się prawdziwym meblem miejskim.

Ewolucja ta była spowodowana aktywnym zaangażowaniem architektów i wyspecjalizowanych projektantów, którzy wnieśli nowe rozwiązania dla miasta/wioski, w której mieszkali.

Z biegiem czasu opracowano wiele modeli ulicznych koszy na śmieci.

Od najprostszych modeli wykonanych wyłącznie z metalu, po kosze na śmieci w formie doniczek czy nawet różnokolorowe kosze na śmieci do selektywnej zbiórki. Różnorodność materiałów i kolorów daje dużą dowolność w wyborze modelu ulicznego kosza na śmieci.

Cechy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze kosza na śmieci:

Pojemność (objętość):

W zależności od potrzeb terenu można zdecydować się na kosz na śmieci o mniejszej pojemności lub z większym pojemnikiem.

Materiał:

Najbardziej ekonomiczną opcją jest kosz na śmieci wykonany w całości ze stali lub nawet z blachy perforowanej.

Również obecnie bardzo popularne są kombinacje metalowych koszy na śmieci z listwami z drewna iglastego.

Liczba pojemników:

W zależności od miejsca, w którym zostaną zainstalowane, można wybrać modele z jednym, dwoma pojemnikami lub nawet z 3 lub 4 pojemnikami do selektywnego recyklingu.

Trzeba więc wybrać odpowiedni model, aby wkomponować się w ogólny wygląd terenu, w którym będzie zlokalizowany.

Zabarwienie:

Dostępne kolory dla kolekcji selektywnej:

Te kosze na śmieci są dostępne w wielu kolorach, w tym do kolekcji selektywnej niebieski, żółty, zielony, pomarańczowy, czarny.

Ponadto można je spersonalizować np. nazwą zamawiającego, nazwą miasta czy odpowiednim komunikatem.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego modelu kosza na śmieci dla społeczności, w której mieszkasz, skontaktuj się z nami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie!

Parking dla rowerów

Parking dla rowerów

Parkingi rowerowe, czyli miejsca wyposażone w specjalne stojaki, na których można zostawić swój jednoślad na dłużej lub krócej, stają się nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu.

Mogą być montowane na chodnikach, w specjalnych zatokach lub na miejscach postojowych dla samochodów.

Mogą być zadaszone (specjalne wiaty rowerowe) lub odkryte.

W przypadku miejsc postojowych wyznaczonych na chodnikach należy zadbać o to, aby miejsce przeznaczone na rowery nie wpływało niekorzystnie na ruch pieszych. Z kolei stojaki rowerowe stawiane na miejscach postojowych dla samochodów powinny być obłożone elementami małej architektury miejskiej. Dzięki temu rozwiązaniu jednoślady będą chronione przed uszkodzeniem przez samochody, które z kolei nie będą mogły zajmować miejsc wyznaczonych do parkowania rowerów.

Parkingi rowerowe powinny znajdować się w łatwo dostępnych, dobrze oświetlonych miejscach, a korzystanie z nich powinno być bezpieczne, zarówno dla rowerzystów, jak i jednośladów. Przy projektowaniu tego typu przestrzeni należy wziąć pod uwagę: odległość parkingu rowerowego od miejsca docelowego. Generalnie stanowiska powinny być usytuowane jak najbliżej obsługiwanego obiektu. W przypadku parkingów przeznaczonych głównie do postoju krótkoterminowego optymalna odległość to ok. 10 metrów od wejścia do budynku i nie powinna znajdować się dalej niż 25 metrów. Jeśli budynek ma kilka wejść, przy każdym z nich należy odpowiednio rozmieścić regały. Ważny jest również dogodny dojazd do parkingu oraz lokalizacja w pobliżu ścieżek rowerowych. Wielkość parkingu rowerowego powinna być uzależniona m.in. od wielkości obiektu i charakteru jego lokalizacji.

 

Zmiany w przestrzeni miejskiej

Dowiadujemy się rzeczy o świecie, umieszczając je w odpowiedniej perspektywie. Na przykład chłód nocy odczuwamy dopiero po przeżyciu upału dnia. Znaczenie otwartych i dostępnych przestrzeni publicznych dla utrzymania zdrowych i szczęśliwych warunków życia stało się znacznie jaśniejsze wraz z niedawnymi wyzwaniami spowodowanymi przez światową pandemię.

Być może jest to znak, że musimy przemyśleć sferę publiczną na nowo i przywrócić jej rolę w osiedlu miejskim. Na pierwszy rzut oka, patrząc na duże miasta, takie jak Warszawa, Berlin czy Szczecin, trudno dostrzec brak przestrzeni publicznych, a dokładniej ich nierównomierne rozmieszczenie.

Większość takich przestrzeni znajduje się w sercu miasta lub na jego obrzeżach, pozostawiając szerokie pasmo pomiędzy obszarami walczącymi o dostęp do lokalnego parku, lasu, placu zabaw, a nawet kawiarni bez konieczności wchodzenia lub wychodzenia z nich.

W normalnym scenariuszu ten dojazd może być postrzegany jako niedogodność. Jednak, gdy oświeciła nas pandemia, nagle musieliśmy zostać w domu i korzystać tylko z lokalnych terenów na świeżym powietrzu do ćwiczeń. Właśnie wtedy bliskość przestrzeni publicznej zrobiła dużą różnicę.

Możliwość okazjonalnego wyjścia na trening i zobaczenia, jak inni robią to samo, nawet na odległość, pomogła wielu ludziom pozostać szczęśliwymi i zmotywowanymi. Z biegiem czasu zaczęło wzmacniać nasze poczucie przynależności do naszych dzielnic i ludzi, którzy tworzą jego społeczność, sprawiając, że zastanawialiśmy się, jak wspaniale może być, jeśli możemy cieszyć się wszystkimi zaletami miasta, pozostając lokalnymi.

Realistycznie rzecz biorąc, co powstrzymuje nas przed wprowadzeniem większej liczby przestrzeni publicznych do tych obszarów pośrednich, które wydają się być pominięte na mapie sfery publicznej?

Kiedy przyjrzymy się bliżej sposobowi kształtowania się tkanki miejskiej, można znaleźć wiele małych miejsc, które wydają się puste, opuszczone lub zapomniane. Te elementy urbanistyczne, takie jak łuki mostu kolejowego, zarośnięte parkingi czy opuszczone budynki, można postrzegać jako miejsca niepewności lub ukryte perełki możliwości stworzenia lokalnej przestrzeni publicznej dla okolicznych społeczności.

Z ich pomocą sfera publiczna może rozszerzyć się z zaledwie kilku skondensowanych obszarów do sieci mniejszych interwencji, które oferują różne możliwości działań publicznych. Ponieważ jednak wartość finansowa przestrzeni publicznej nie jest tak wysoka jak lokali mieszkalnych czy przemysłowych, często miejsca te są pomijane lub przekształcane w nowe osiedla. Aby te pomysły na lokalną przestrzeń publiczną ożyły, możemy zwrócić większą uwagę na ideę 20-minutowego sąsiedztwa.

Kiedy większość zalet mówi o wygodzie, korzyściach ekologicznych i wsparciu lokalnych firm, można to również postrzegać jako sposób na poprawę więzi społecznych w społecznościach i wzmocnienie poczucia przynależności. W pewnym sensie, dostosowując ten pomysł, miasta mogą powrócić do swojej historycznej przeszłości, kiedy składały się z mniejszych dzielnic, które mogły zachować swoją autentyczność i charakter oraz dać ludziom możliwość podróżowania lub pozostania lokalnym.

W przeszłości sfera miejska była szczególnie ważna dla kształtowania się społeczności, ponieważ łączyła ludzi z różnych środowisk, w różnym wieku i z różnych zawodów. Z czasem jakoś straciło na wartości, gdy priorytety miasta zmieniły się w innym kierunku.

Chociaż pandemia przyniosła nam wiele wyzwań, pokazała nam również to, co zaniedbaliśmy. Czy nadszedł czas, aby przemyśleć dystrybucję i funkcję naszej sfery publicznej dla zdrowego i dobrze funkcjonującego miasta? Czy potrzeba nam więcej ławek, leżaków i stołów do gier w miejscach gdzie spotykają się mieszkańcy? Czy w ten sposób będziemy mogli zaciśniać nasze więzi?

Pytania te pozostawiam celowo bez odpowiedzi, ale jednocześnie gorąco zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą. Mamy wielką nadzieję, iż oferowane przez nas produkty znajdą się w tych nowych, lepszych przestrzeniach miejskich.

Segregacja odpadów w Twojej firmie

Odpady to ogromny problem. Szacunki Banku Światowego pokazują, że na całym świecie każdego roku wytwarzamy około 2,01 miliarda ton odpadów stałych. Jednak co najmniej 33% tych odpadów nie jest gospodarowanych w sposób przyjazny dla środowiska — i to niezwykle ostrożne szacunki.

Znaczenie segregacji odpadów to coś, czego nie możemy dłużej ignorować. Niskie wskaźniki recyklingu można w dużej mierze przypisać nieodpowiedniej infrastrukturze do przetwarzania naszych śmieci, które w przeszłości były wysyłane za granicę w celu przetworzenia do krajów takich jak Chiny. Jednak wraz z wprowadzeniem przez Chiny zakazu importu zagranicznego papieru i odpadów z tworzyw sztucznych, stoimy w obliczu ryzyka niedoboru mocy produkcyjnych.

Dla firm sortowanie wytwarzanych przez nie odpadów handlowych jest kluczowym elementem skutecznego systemu ponownego wykorzystania i recyklingu.

Odpady handlowe należy przechowywać w pojemnikach, które zapobiegną ich wydostawaniu się. Wyraźnie oznakować pojemniki na odpady, aby wskazać rodzaj odpadów, jakie zawierają. Używać wodoodpornych pojemników, jeśli deszcz może spowodować wyciek zanieczyszczonego ścieku. Firmy zajmujące się odpadami niebezpiecznymi mają również dodatkowe obowiązki w zakresie przechowywania i sortowania. Na początek muszą przechowywać odpady niebezpieczne osobno, aby upewnić się, że się nie zanieczyszczają. Odpady niebezpieczne, takie jak baterie, urządzenia elektryczne, żarówki i elektronika, powinny być odpowiednio oznakowane, aby ułatwić ich recykling.

Znaczenie segregacji odpadów — dlaczego powinieneś sortować odpady Segregacja odpadów to sortowanie i rozdzielanie rodzajów odpadów w celu ułatwienia recyklingu i prawidłowej dalszej utylizacji. Prawidłowo posortowane odpady mogą zaoszczędzić pieniądze Twojej firmy. Segregacja odpadów powinna opierać się na:

Rodzaj odpadów

Najwłaściwsze traktowanie i usuwanie

Sortowanie odpadów ułatwia zrozumienie, jak zmniejszyć ogólną ilość odpadów, zidentyfikować przedmioty, które można ponownie wykorzystać i odłożyć na bok przedmioty, które powinny zostać poddane recyklingowi. Poza tym istnieje jednak również moralny imperatyw, aby być odpowiedzialnym za to, jak radzisz sobie z marnotrawstwem handlowym. Niewłaściwa segregacja odpadów handlowych oznacza, że ​​zostaną one wymieszane na wysypiskach w taki sam sposób, w jaki zostały wymieszane w Twoich śmietnikach.

 

Odpady, takie jak resztki żywności, papier i odpady płynne, mogą się mieszać i rozkładać, uwalniając spływanie do gleby i szkodliwe gazy do atmosfery. Prawo wyraźnie stanowi również, że nielegalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych lub TZO — odpadów o wysokim poziomie trwałych zanieczyszczeń organicznych — z innymi odpadami niebezpiecznymi lub odpadami innymi niż niebezpieczne. Korzyści dla firm z prawidłowej segregacji odpadów to:

Niższe koszty odpadów: Mieszanie strumieni odpadów może być kosztowne. Odpady niebezpieczne i odpady ogólne są znacznie droższe w utylizacji niż recykling zmieszany na sucho ze względu na chemikalia i zanieczyszczenia biologiczne. Tak więc mieszanie czystych przedmiotów nadających się do recyklingu z odpadami niebezpiecznymi oznacza, że ​​płacisz więcej za ich utylizację.

 

Zwiększony wskaźnik recyklingu: Praktyki segregacji odpadów i pracownicy, którzy rozumieją znaczenie sortowania odpadów, zapobiegają wyrzucaniu przedmiotów nadających się do recyklingu wraz z odpadami ogólnymi.

 

Potencjalne strumienie przychodów: Segregacja odpadów umożliwia identyfikację cennych materiałów, takich jak metale, tektura i tworzywa sztuczne, i sprzedaż ich w celu uzyskania najwyższej dostępnej wartości rabatu.

Zmniejszony wpływ na składowiska odpadów: Segregacja odpadów umożliwia Twojej firmie recykling większej liczby przedmiotów, zapobiegając ich trafianiu na wysypiska. To z kolei zmniejsza ogólny wpływ na środowisko. Właściwa segregacja odpadów obejmuje Twoich pracowników. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej utylizacji odpadów w Twojej firmie to nie tylko tworzenie polityk dotyczących odpadów, ale także edukowanie Twoich pracowników. Na przykład, po odpowiednim przeszkoleniu można uniknąć mieszania żywności z tekturą lub tworzywami sztucznymi (te ostatnie doskonale nadają się do recyklingu). Aby wesprzeć swoich pracowników, możesz również zastosować kolorowe kody i wyraźne oznakowania na pojemnikach w swoich obiektach, aby ułatwić pracownikom umieszczanie odpadów w odpowiednich pojemnikach.

Co z tym drewnem?

 

Na rynku coraz trudniej o stal i drewno, ale w naszych produktach zawsze używamy elementów z pierwszego gatunku.. Profesjonalne maszyny używane do obróbki i nakładania powłok lakierniczych sprawiają iż dobra jakość nie wynikała z przypadku, a była standardowym efektem naszej pracy.

Lakiery stosowane przy produkcji ławek parkowych, ławeczek dla dzieci czy ławek ogrodowych posiadają wszystkie atesty bezpieczeństwa i wykazują się długotrwałą odpornością zarówno na warunki atmosferyczne, jak i wytrzymałością na użytkowanie. Doświadczenie, które nabyliśmy przez lata w branży produktów architektury miejskiej wskazuje na to, iż największy wpływ na żywotność powierzchni lakierniczej wcale nie wynika z trudnych warunków zimowych i niskiej temperatury, tak naprawdę jest to mit.

Największe zużycie i dewastacja powłoki lakierniczej ma miejsce właśnie latem, a wynika to z działalności najbliższej nam gwiazdy – Słońca.

Promieniowanie UV niszczy je najbardziej. Jeżeli jednak mamy tą wiedzę to możemy przedsięwziąć środki zaradcze.

Pierwszą formą obrony przed szkodliwym działaniem słońca jest odpowiednie umiejscowienie ławki, tak aby w godzinach szczytowej działalności Słońca pozostawała w cieniu, np. cieniu drzew w parku. Drugą formą obrony jest zastosowanie odpowiednich powłok lakierniczych.

I tutaj powiem tylko tyle, iż lakiery o ciemnej pigmentacji zdecydowanie lepiej sprawują się w eksploatacji. Ławki parkowe, ogrodowe, kosze miejskie czy kosze do segregacji, które mają elementy drewniane wybarwione ciemnym pigmentem są dużo łatwiejsze w konserwacji i posiadają większą żywotność niż te o jasnych barwach.

Trzecią kwestią, którą trzeba poruszyć w przypadku omawiania powierzchni lakierniczej jest brud i kurz… to znaczy, że powierzchnia lakierowana powinna być w trakcie eksploatacji po prostu czysta. Dlatego właśnie sugerujemy, aby raz w miesiącu wyczyścić elementy drewniane ławek i koszy mokrą ściereczką z niewielką ilością detergentu — to ma znaczący wpływ na długość jej użytkowania.

 

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt to najpopularniejsze życzenia w języku polskim, a Merry Christmas jedna z najbardziej rozpoznawalnych fraz w języku angielskim. A jak brzmią życzenia dla Świąt Bożego Narodzenia w innych językach sprawdźcie poniżej (by usłyszeć życzenia w oryginalnym brzmieniu wywołaj je kliknięciem).

Wesołych Świąt!

Weihnachten ~ Wesołych Świąt w języku Niemieckim

Boas Festas ~ Wesołych Świąt w języku Portugalskim
¡Feliz Navidad! ~ Wesołych Świąt w języku Hiszpańskim
Buon Natale ~ Wesołych Świąt w języku Włoskim
聖誕快樂 ~ Wesołych Świąt w języku Chińskim (Kantoński)
圣诞节快乐 ~ Wesołych Świąt w języku Chińskim (Mandaryński)

glædelig jul ~ Wesołych Świąt w języku Duńskim
Vrolijk kerstfeest ~ Wesołych Świąt w języku Holenderskim
Nollaig Shona dhuit ~ Wesołych Świąt w języku Irlandzkim
gleðileg jól ~ Wesołych Świąt w języku Islandzkim
hyvää joulua ~ Wesołych Świąt w języku Fińskim
Καλά Χριστούγεννα ~ Wesołych Świąt w języku Greckim
linksmų Šventų Kalėdų! ~ Wesołych Świąt w języku Litewskim
Crăciun Fericit! ~Wesołych Świąt w języku Rumuńskim

Nadolig Llawen ~Wesołych Świąt w języku Walijskim
Geseënde Kersfees ~ Wesołych Świąt w języku Afrikaner (Afrikaans)
¡Felices Pascuas! ~ Wesołych Świąt w języku Argentyńskim
Maligayang Pasko ~ Wesołych Świąt w języku Tagalog
Mele Kalikimaka ~ Wesołych Świąt w języku Hawajskim
Mo’adim Lesimkha ~ Wesołych Świąt w języku Hebrajskim
メリークリスマス “Merīkurisumasu” ~ Wesołych Świąt w języku Japońskim
성탄 축하 ~ Wesołych Świąt w języku Koreańskim
¡Felices Fiestas! ~ Wesołych Świąt w języku Peruwiańskim

Ławki miejskie

Nie cel jest najważniejszy, a podróż, jak mówi stare porzekadło.

Idąc tym tropem, chcielibyśmy zapewnić podróżnikom miejsca w których będą mogli odpocząć i nabrać sił, przed postawieniem następnych kroków. Czy to mała ławeczka na szlaku górskim, czy większa ławka w parku, każde takie siedzisko może być ciekawe w swojej formie i zarazem wygodne, aby strudzony wędrowiec z radością mógł na takim urządzeniu usiąść.

Kilka ciekawych modeli z naszej oferty:

a koniec coś dla najbardziej strudzonych: leżak miejski:

Zasady segregacji

Zasady segregacji

Od 1 stycznia 2020 obowiązują w Polsce nowe zasady segregacji odpadów. Przyczyniło się to do wdrażania proekologicznych rozwiązań na większą skalę. Udoskonalony system przyczynia się do zmniejszenia produkcji tworzyw sztucznych, emisji toksycznych gazów, a także wielkości składowisk odpadów. Odbywa się to poprzez oddzielenie materiałów nadających się do recyklingu od przedmiotów nienadających się do recyklingu.

Odpady należy teraz segregować na pięć kategorii: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane i bioodpady. Przestrzeganie tego podziału zdecydowanie pomaga nam chronić środowisko!

Przeterminowane i niewykorzystane leki można wyrzucać do specjalnych pojemników w większości aptek. Baterie, żarówki, sprzęt RTV i AGD można oddać do lokalnych sklepów z elektroniką, lub Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nowe zasady dotyczą zarówno koszy na śmieci wewnątrz budynków uczelni (w tym akademików), jak i kontenerów na śmieci na zewnątrz. Wszyscy proszeni są o przestrzeganie nowych zasad.

Zmiany strukturalne szpitali w związku z COVID19

Zmiany strukturalne szpitali w związku z COVID19

Jak pokazuje przykład amerykańskich szpitali, być może stoimy na progu przełomowych zmian związanych z funkcjonowaniem ochrony zdrowia i to nie tylko na poziomie strukturalnym, ale także infrastrukturalnym – same budynki muszą ulec zmianie. Czy poniesie to za sobą również nowe potrzeby z tytułu architektury miejskiej i wyposażenia oddziałów? Czas pokaże, ale już teraz można zaznajomić się z tym jak wygląda to za oceanem.

Kiedy pierwsze zatrzęsienie pacjentów Covid-19 nawiedziło nowojorski szpital Mount Sinai w marcu 2020 r., Neel Shah był wirtualnym świadkiem wstrząsających scen, podążając za lekarzami z zamontowanymi na głowie kamerami GoPro podczas pospiesznych obchodów. Shah, położnik, który kieruje inicjatywą podejmowania decyzji o porodzie w Ariadne Labs w Bostonie, był zszokowany tym, co zobaczył. Pomimo konieczności izolowania pacjentów zakażonych koronawirusem od reszty szpitala, lekarze i personel często przekraczali granice, które miały oddzielać pacjentów Covid od reszty szpitala. Nie zamierzali rozprzestrzeniać infekcji; reżim izolacji był po prostu niepełny i nie do końca zrozumiany.

Ariadne Labs, centrum innowacji systemów opieki zdrowotnej powiązane z bostońskim Brigham and Women’s Hospital i Harvard’s Chan School of Public Health, zostało powołane, aby pomóc Mount Sinai w zarządzaniu przerażającą pierwszą falą pandemii. Współpracując z organizacją non-profit MASS Design Group, Shah i Ariadne pracowali nad stworzeniem niepowtarzalnych progów na oddziale Covid na Synaju, z drzwiami, jaskrawymi grafikami ostrzegawczymi i miejscami do zakładania i zdejmowania sprzętu ochrony osobistej.

To doświadczenie dało wczesną demonstrację, jak bezprecedensowy kryzys chorób zakaźnych zmieni sposób funkcjonowania szpitali. Ale to było dalekie od ostatniego. W ciągu ostatniego roku pandemia ujawniła słabości zepsutego amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej, pokazując przerażające sceny szalonych klinicystów biegających wśród łóżek pacjentów zaparkowanych na korytarzach, rodzin żegnających się z bliskimi za pośrednictwem iPada i ułożonych w stosy ciężarówek chłodni. z ciałami, ponieważ domy pogrzebowe są pełne. „Firma Covid zniosła wszelkie nierówności społeczne i wrzuciła je do szybkowaru” – mówi Shah.

Dla instytucji opieki zdrowotnej pandemia była potężnym motorem transformacji, na dobre i na złe. Przyspieszyło to trend przyjmowania technologii zdalnej i przenoszenia opieki z dużych kompleksów opieki doraźnej do ośrodków ambulatoryjnych bliżej pacjentów. Ujawniło ogromne różnice w liczbie hospitalizacji i zgonów wśród biedniejszych i mniejszościowych pacjentów. Zmienia też wygląd i samopoczucie szpitali, ponieważ niezwykły nacisk, jaki firma Covid kładzie na personel, pacjentów i rodziny, ma lekarzy, którzy koncentrują się na dobrym samopoczuciu i leczeniu chorób.

Ostatecznie, zgodnie z najbardziej optymistycznym odczytaniem kryzysu związanego z koronawirusem, amerykańska służba zdrowia mogłaby wyjść z pandemii dzięki lepszej, bardziej odpornej infrastrukturze i praktykom. Ponieważ środki podjęte przez szpitale, aby poradzić sobie z firmą Covid, zmusiły ich do przyjęcia nowych przepisów i nawyków, mówi Shah: „Rzeczy, do których od dziesięcioleci dążą obrońcy, teraz się dzieją”.